Nieuw reisverslag van Cor and Sieni's reis naar Sri Lanka in 2015. Lees het hier

VRIJWILLIGER
worden bij HAVONOS?

ONLINE DONEREN

Volg ons op

Voor info over Stichting Havonos:
info@havonos.nl

Over Havonos en partnerorganisatie OMI:


Havonos staat voor: Hart voor Noo(r)d Oost Sri Lanka.     
OMI staat voor: Oblates of Mary Immaculate (congregatie Maria onbevlekt ontvangen)

De tsunami van 26 december 2004 was directe aanleiding om de Stichting Havonos  op te richten.
Door al jaren met Sri Lankanen in Nederland te werken, weten we veel over hun achtergrond en cultuur.

Havonos is met haar hulp begonnen in Nilaveli en omstreken, het Oosten van Sri Lanka en heeft daar samengewerkt met de partnerorganisatie SAC, onder leiding van Pastor Gunam. Er zijn sinds 2005 tal van projecten op gebied van scholing, wederopbouw, landbouw, etc. gerealiseerd.

In eerste instantie hebben wij ons met de stichting volledig op noodhulp gericht. Geleidelijk aan is de directe hulpverlening uitgebreid naar duurzame ontwikkelingsprojecten. Veelal ook in samenwerking met diverse nationale en internationale hulporganisaties, o.a. de Stichting Wilde Ganzen, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en stichting ZOA.

Het nieuwe werkgebied
Na succesvolle projecten in het oosten afgerond te hebben werkt Havonos nu in een nieuw projectgebied, het Vanni-district, in het noorden van Sri Lanka. De Vanni is het meest verwoeste gebied van Sri Lanka. Hier heeft het slotoffensief van de jarenlange oorlog plaats gevonden. Veel kinderen zijn door het oorlogsgeweld wees geworden en veel gezinnen zijn hun kostwinner kwijt geraakt.
Door deze trauma’s en de feitelijke vernieling van de woonomgeving is de ontreddering groot. De mensen hebben geen middelen en weten niet waar ze moeten beginnen met het her(op)bouwen van hun leefomgeving.

Sri Lanka

Wij willen hen daarin, samen met onze partnerorganisatie OMI ter plaatse begeleiden en daadwerkelijk helpen.
Op dit moment steunt Havonos samen met Wilde Ganzen, een initiatief vanuit de bevolking om hulp te bieden bij het opzetten van twee multifunctionele gemeenschapshuizen voor kinderen en volwassenen. Veel van deze mensen leven nog zonder voorzieningen zoals water, toilet en elektra in een verwoest gebied.
Wij hebben de erbarmelijke omstandigheden zelf gezien. Jong en oud kunnen in deze huizen opgevangen worden en terecht voor allerlei activiteiten, zoals het volgen van educatie, trauma's verwerken en andere leeractiviteiten rondom landbouw, veiligheid en gezondheid.
Door een opleiding te volgen kunnen ze een diploma behalen en voorzien in eigen inkomsten. Het is een belangrijke stap in hun zelfvertrouwen om zich weer op de toekomst te kunnen gaan richten.