Doelstelling

 “Wanneer iemand honger heeft geef je eerst vis, daarna een hengel en leert hem vissen”

Volgens dit principe werken wij om de kwaliteit van leven binnen de Vanni te verbeteren, waarbij we ons richten op zowel de sociale, als op de economische levensstandaard. Het streven naar zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking staat daarbij centraal. Hiernaast heeft Havonos aandacht voor de (vele wees-)kinderen, want zij zijn immers de toekomst. Als de kinderen goed te eten krijgen en naar school kunnen gaan, heeft iedereen daar later profijt van.

Werkwijze

Om onze doelstellingen te realiseren, werken we als volgt:

  • De partnerorganisatie OMI dient projecten in bij Havonos. OMI betrekt actief de lokale bevolking bij het vaststellen van de te bereiken doelen, waardoor een maatschappelijk draagvlak gegarandeerd is.
  • Havonos beoordeelt de ingediende projecten en besluit om deze al dan niet te ondersteunen. Belangrijke criteria bij deze beoordeling is dat het project bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de lokale bevolking en ook aan de verbetering van de leefomstandigheden. 
  • Havonos zorgt voor de financiële middelen om de projecten uit te voeren. OMI begeleidt en coördineert de uitvoering ter plaatse. Ter ondersteuning van de lokale economie koopt men materialen ter plaatse. 
  • Havonos heeft directe contacten met OMI en ontvangt regelmatig rapportages over de voortgang van de projecten, ondersteund door foto- en filmmateriaal. 
  • Havonos legt regelmatig verantwoording af voor haar doen en laten door middel van de website, voorlichtingsbijeenkomsten en rechtstreekse rapportages aan de financiële ondersteuners.  

Havonos en de OMI hebben eenzelfde doelstelling: Vanuit een neutrale en onbaatzuchtige positie hulp bieden aan de lokale bevolking in het noorden van Sri Lanka.

 

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923