Sri Lanka is een eilandstaat gelegen in het zuiden van Azië in de Indische Oceaan en heeft meer dan 21 miljoen inwoners. 

Marco Polo beschreef Sri Lanka als het mooiste eiland ter wereld.

In Sri Lanka wonen van oudsher verschillende bevolkingsgroepen met ieder hun eigen godsdienst en taal. De Boeddhistische Singhalezen vormen 75% van de bevolking. Daarnaast wonen er hindoeïstische Tamils, 18 % van de bevolking, en verder moslims en kleine groepen christenen. 

havonos logo hiresDe Tamils wonen voornamelijk in het noorden en aan de oostkust van het eiland. Er is veel frictie geweest tussen de Singhalezen en de Tamils. Na de onafhankelijkheid hebben de Singhalezen een politiek gevoerd die de Tamils steeds meer in de verdrukking bracht en uiteindelijk geleid heeft tot een jarenlange burgeroorlog tussen beide bevolkingsgroepen. De eindstrijd van deze burgeroorlog, in 2009, kostte duizenden burgerdoden onder de Tamils en leidde in de jaren daarna niet tot een verbetering. Het is pas vanaf 2014, na de verkiezing van de huidige president, dat er licht aan het einde van deze tunnel lijkt te komen.

In de loop der jaren zijn duizenden Tamils hun land ontvlucht en gevlucht naar Westerse landen, waaronder Nederland. Sieni en Cor Schouten waren in Raalte actief in het vluchtelingenwerk en hebben hierdoor veel contacten onderhouden met Tamils en met hen diepe vriendschappen opgebouwd. Toen op Tweede Kerstdag 2004 een tsunami het eiland teisterde waren zij dan ook snel op de hoogte van de verschrikkelijke gevolgen ervan voor de bevolking in het noorden en het oosten van het eiland. 

Met de hulp van Gemeente Raalte en veel vrijwilligers hebben Sieni en Cor onmiddellijk een grote collecte voor het getroffen gebied georganiseerd. Die noodhulpactie leidde er toe dat Cor en Sieni Schouten in 2005 samen met vrienden een Stichting hebben opgericht.

Omdat met name de Tamil-bevolking in het noorden en het oosten van Sri Lanka het meeste te lijden hebben gehad van zowel de burgeroorlog als van de tsunami is gekozen voor de naam: HAVONOS =HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA. 

Havonos in Sri Lanka

Onmiddellijk na de tsunami is Havonos, in samenwerking met een Sri Lankaanse partnerorganisatie, in de streek rond Nilaveli begonnen met noodhulp. Daaraan was in die periode uiteraard veel behoefte. 

Gegrepen door de situatie van onderdrukking en armoede, en na vele bezoeken aan de streek, is door Havonos in de jaren daarna een keuze gemaakt voor meer duurzame ontwikkelingsprojecten en wordt sinds 2011 voornamelijk  gewerkt in het noordelijker gelegen Vanni-district. 

Het Vanni-district is het meest verwoeste gebied van Sri Lanka. Hier heeft in 2009 het  wrede slotoffensief van de burgeroorlog plaatsgevonden. 

Door trauma’s en de feitelijke vernieling van de woonomgeving is de ontreddering groot. Veel kinderen zijn door het oorlogsgeweld wees geworden. Veel vrouwen zijn weduwe en velen hebben een handicap. Zij hebben geen middelen en weten niet waar te beginnen met de heropbouw van hun leefomgeving. Basale voorzieningen zoals water, sanitair en elektra ontbreken. 

Havonos werkt er samen met een betrouwbare partnerorganisatie OMI = Oblates of Mary Immaculateen betrekt de lokale bevolking bij de keuze voor haar projecten. 

OMI is een katholieke (missie-) organisatie, die zich al 200 jaar actief inzet voor het welzijn van de allerarmsten onder de wereldbevolking. Daarbij richten de priesters, die een gelofte van armoede afleggen, zich met name op het welzijn van de allerbehoeftigsten, ongeacht etnische afkomst, sekse, politieke en religieuze achtergrond

Havonos wil de Sri Lankanen, samen met onze partnerorganisatie OMI ter plaatse op een volledige neutrale wijze begeleiden en daadwerkelijk helpen.

'Ieder mens heeft recht op hulp'. 

Havonos in Nederland 

De voornaamste taak van Stichting Havonos in Nederland is het werven van fondsen en donaties. Dit wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Hierdoor komen alle middelen ten goede aan de projecten in Sri Lanka. Er blijft dus niets aan de welbekende strijkstok hangen.

Sinds de oprichting van Havonos in 2005 zijn tal van projecten op gebied van renovatie, scholing, nieuwbouw, huisvesting, landbouw en sociale gemeenschap gerealiseerd. Bij deze projecten vindt Havonos steun en samenwerkingsverbanden bij diverse nationale en internationale hulporganisaties, o.a. de Stichting Wilde Ganzen, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) stichting ZOA,WOR (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte).

 

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923