Onderwijs is een belangrijke voorwaarde om de levensstandaard te kunnen verbeteren. Dat geldt overal ter wereld en dus ook in Sri Lanka. Gelukkig zien ouders van de kinderen daar dat ook in en willen ze heel graag hun kinderen naar school sturen. Maar ze hebben het geld niet om dat te kunnen realiseren. Om de kinderen uit die gezinnen toch naar school te kunnen laten gaan,hebben we het sponsorouderschap opgezet.

Voor een bedrag van € 15,= per maand kunt u al sponsorouder worden. U draagt dan bij aan de kosten van schoolgeld, leer en lesmateriaal en een maaltijd. Het geld gaat dan ook  rechtstreeks naar de school van het kind.

WILT U  ONS HELPEN?

Deze kinderen vinden het fijn op school en willen daar heel graag blijven. Help ons om dat te kunnen realiseren!! 

Als u donor of sponsorouder wilt worden, is het voor onze financiële administratie  noodzakelijk dat we ook een door u ondertekend donorformulier en/of het digitale sponsorouderformulier per post ontvangen. U kunt dat sturen naar de penningmeester van Havonos:

Stichting Havonos
Weidelaan 99
8103 EW  RAALTE

Nadat u het digitale sponsorouderformulier heeft ingevuld en verzonden, verschijnt er automatisch een printopdracht menu. Tip: Omdat onze stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn giften en donaties gedaan aan onze stichting fiscaal aftrekbaar.

Stichting Havonos is geen houder van het CBF keurmerk vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn. Hoewel wij wel de regels ervan nastreven is het daarom een bewust beleid dat wij geen CBF-keurmerk dragen.

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923