September 2018

De lange, warme, droge zomer ligt alweer even achter ons en we hebben al kunnen proeven van de herfst. Wij van Havonos zijn alweer een tijdje achter de schermen aan het werk gegaan. Hoog tijd om u op de hoogte te brengen van waar we zoal mee bezig zijn (geweest). In deze nieuwsbrief leest u o.a. over:

  • Afronden project leer-/werkboerderij voor (oorlogs)weduwen, met Wilde Ganzen
  • Afronden project ‘schoon water en educatie’ bij de leer-/werkboerderij, met Rabobank Medewerkersfonds Share4More
  • Uitbreiding Youth Empowerment Centre (YEC)
  • Realisatie sanitaire voorzieningen bij Anna’s Home for Children
  • Speeltoestellen dank zij Vereniging "Trein 8.28 H.IJ.S.M."
  • Nieuw project: pré school, samen met SEHH – en hopelijk met Wilde Ganzen

Veel leesplezier toegewenst!

  foto nieuws sept 2018

Afronden project leer-/werkboerderij voor (oorlogs)weduwen, met Wilde Ganzen
De leer-/werkboerderij voor (oorlogs)weduwen is zo goed als klaar. In ieder geval staat de boerderij er in volle glorie en deze is volop in bedrijf. De weduwen werken keihard, zowel op het land en in de stallen, als in de leslokalen, waar ze in drie maanden worden klaargestoomd om zelfstandig, bij hun eigen huis, land te kunnen bewerken en of dieren verzorgen. Van Vereniging “Trein 8.28 H.IJ.S.M. hebben de kinderen prachtige speeltoestellen gekregen, ze zijn er heel blij mee.

foto nieuws sept 2018 2

De laatste bedragen zijn overgemaakt en dan begint voor ons een belangrijke taak: het maken van de eindrapportage voor Wilde Ganzen, die het project meegefinancierd heeft. Zo’n eindrapportage vergt veel tijd en energie, maar als het eenmaal klaar is, geeft het heel veel voldoening. Met plezier kunnen we u berichten dat de eindrapportage door Wilde Ganzen met enthousiasme is ontvangen. Een mooie opsteker voor de medewerkers van Havonos die hier heel druk mee zijn geweest! 

Helemaal loslaten kunnen we de boerderij nog niet. Het is de bedoeling dat het project uiteindelijk zich financieel zelf kan bedruipen. De weduwen krijgen een klein inkomen voor hun inzet op de boerderij en de rest gaat terug in de kas, om het voor een volgende groep weduwen mogelijk te maken een zelfde traject te kunnen volgen. Op dat punt zijn we nog niet, dus in ieder geval het komende jaar zullen we dit project nog financieel ondersteunen. De basis is nu al wel gelegd en ziet er bijzonder goed uit. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage, waardoor we dit project hebben kunnen realiseren.

foto nieuws sept 2018 3

Nog meer blij nieuws: vorig jaar heeft een donateur met de naam Jaap een kalf geschonken aan de leer-/werkboerderij. In Sri Lanka waren ze zo blij met dit prachtige kalf, dat ze haar spontaan Jaap hebben genoemd. Onlangs bereikte ons vanuit Sri Lanka het blijde en trotse bericht, dat Jaap, inmiddels een volwassen koe, is bevallen van een prachtig kalf. Hoe mooi en fijn is dat? Zie hier Jaap senior en junior

Iyakachchi farm Welltank  

Afronden project ‘schoon water en educatie’ bij de leer-/werkboerderij, met Rabobank Medewerkersfonds Share4More

Bij dezelfde leer-/werkboerderij liep een tweede project: de aanleg van een schoon watervoorziening, bestemd voor de weduwen op de boerderij, voor de dieren, voor irrigatie op het land én voor de lokale bevolking. Zoveel mogelijk mensen profiteren mee van dit project. We hadden deze nuttige en noodzakelijke aanleg van een schoon watervoorziening niet kunnen realiseren zonder de steun van Rabobank Medewerkersfonds Share4More. Behalve deze voorziening, heeft Share4More de leer-/werkboerderij ook financieel ondersteund met een donatie waarmee we de opleidingen voor de weduwen konden opstarten. Fantastisch, en Share4More: heel hartelijk dank! Bekijk hier de collage.

 


Uitbreiding Youth Empowerment Centre (YEC)

Weet u het nog? U kunt het (her)lezen op onze site bij gerealiseerde projecten: in 2016-2017 hebben we een technische ambachtsschool gebouwd, waar – vaak getraumatiseerde – jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen. Nu, slechts een paar jaar verder, blijkt de school al – veel – te klein en is er behoefte aan uitbreiding van het gebouw met 3 leslokalen. Dit project realiseren we in samenwerking met Stichting Een Helpende Hand (SEHH) en een bevriende stichting. Father Philip van OMI, directeur van het YEC, heeft ons ook om computers gevraagd, te gebruiken bij de ICT-lessen aan de jongeren. Een tiental computers zijn al gedoneerd door de bevriende stichting. Voor nog eens 10 computers zijn wij een donateur aan het zoeken.
Naast ICT- en Technieklessen, is er ook behoefte aan een vakopleiding Verzorging, zoals visagie, coiffure, Icing, taarten en sieraden maken, etc. Zodra de nieuwe lokalen gereed zijn, kan YEC hier ook mee starten. Mooie en bemoedigende ontwikkelingen, vooral omdat de studenten super gemotiveerd en enthousiast zijn.

Realisatie sanitaire voorzieningen bij Anna’s Home for Children
In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de erbarmelijke omstandigheden waarin het weeshuis Anna’s Home for Children verkeerde toen wij voor het eerst kennismaakten met dit huis. Inmiddels is al heel veel gerealiseerd, waar we ook al eerder over schreven. Een grote doorn in ons oog, waren de gebrekkige sanitaire voorzieningen. De meisjes van het weeshuis moesten zich wassen in de open lucht bij een put, op een steenworp afstand van een kazerne. Een bijzonder ongewenste situatie waar we ons voor hebben ingezet en waar nu gelukkig een einde aan is gekomen. Tijdens en vlak na de zomer kregen we enthousiaste berichten en foto’s van Zuster Chrishani, die de scepter over Anna’s Home zwaait: het sanitair is gereed en dankbaar in gebruik genomen. Alle donateurs: heel hartelijk dank, namens alle bewoners van Anna’s Home for Children en Zuster Chrishani!

foto nieuws sept 2018 4
Filmpjes
Speciaal voor Havonos zijn filmpjes gemaakt, o.a. van het bezoek van Nicolette van Dam aan onze projecten in Sri Lanka. U kunt hier de link bekijken. Wat ook erg leuk is dat de oudere jeugd bij de Leer/ werkboerderij een eigen ‘fitnesscentrum’ hebben gemaakt, zie hier hoe ze dat hebben gemaakt. Ze zijn kort en het bekijken meer dan waard.

Nieuw project: pré school, in samenwerking met SEHH – en hopelijk met Wilde Ganzen
Eén van de redenen waarom u nu pas weer een nieuwsbericht van ons leest, is dat we in de afgelopen maanden geen groot nieuw project zijn gestart, waardoor er niet zo heel veel te melden was. Hoe gek het ook klinkt: de uitbreiding van het YEC zien wij niet als een groot project. De reden voor het niet-starten van een nieuw project is gelegen in ons beleid: maximaal twee grote projecten willen we gelijktijdig onderhanden hebben. Dat betekende dat eerst de leer-/werkboerderij (met Wilde Ganzen) en het water- en educatieproject (met Share4More) afgerond moesten zijn, voor we met iets nieuws konden starten. Aan het begin van deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat deze beide projecten zijn afgerond, waardoor de weg open ligt om met iets nieuws te beginnen. Dat is een project dat we in het geheel samen met SEHH oppakken: de bouw van een pré school (school voor jonge kinderen, te vergelijken met een kleuterschool). We gaan hiervoor een aanvraag doen bij Wilde Ganzen. Dat vergt tijd en energie, maar we hebben er weer zin in om iets nieuws te starten. Helpt u ons mee? Natuurlijk berichten wij u in volgende nieuwsberichten over de voortgang van dit project.

Tot zover dit nieuwsbericht van september en oktober 2018. Wij danken u weer hartelijk voor uw belangstelling. Alleen bereiken we niets; we hebben uw steun, zowel financieel, als belangstellend, heel hard nodig. Daarom: dank-dank-dank!

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923