Een groot project dat Havonos samen met Wilde Ganzen realiseert is het opzetten en bouwen van een technische (ambachts-)school onder de naam Youth Empowerment Centre, (YEC) in Ariyalai, voor jongeren die, door hun verblijf in vluchtelingenkampen geen opleiding hebben kunnen volgen en daardoor niets om handen hebben. Ze kunnen door opgelopen trauma’s ook snel ontsporen en vervallen in verslaving aan alcohol en drugs. De inzet is om de jongeren een volwaardige vakopleiding te geven.

Het programma is bedoeld om de jongeren niet alleen technische kennis te geven maar ook na alle doorgestane ellende, angst en wantrouwen elkaar weer leren te vertrouwen, en normen en waarden aan te leren. Er worden ook avondlessen aangeboden. Het centrum is eigendom van de paters OMI en is gelegen aan de grote weg tussen Kandy en Jaffna. Samen met Wilde Ganzen realiseren we de bouw en de inrichting. Aanmeldingen voor deze school komen vanuit de wijde omtrek. De school voorziet in een enorme behoefte. We hopen dat veel jongeren ernaartoe zullen komen en dat het voor hen een mooie stap zal zijn naar een betere toekomst.

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923