Leer-/werkboerderij voor oorlogsweduwen in Iyakachchi
In 2018 is in samenwerking met Wilde Ganzen de leer-/werkboerderij in Iyakachchi (een kleine stad in het Kilinochchi District in het noorden van Sri Lanka) gerealiseerd. In de leer-/werkboerderij krijgen jaarlijks 120 weduwen een opleiding tot boerin. De opleiding duurt 3 maanden. De weduwen leren om vee te verzorgen, land te bewerken en groente te verbouwen. Maar ook krijgen ze trainingen op het gebied van bijvoorbeeld onderhandelen en het slim omgaan met financiën. Daarnaast krijgen ze coaching waarin ze onder anderen leren om te gaan met hun traumatische (oorlogs) ervaringen. Met de kennis én de opbrengst van hun werk op de boerderij kunnen ze in hun eigen dorp aan de slag. Hier heeft Father Avalin de leiding en is net als Father Harance zeer actief en innovatief bezig bij het ontwikkelen van een modelboerderij. Father Avalin introduceert een nieuwe manier van duurzaam landgebruik en het telen van nieuwe gewassen.

Voor de leer-/werkboerderij is onder anderen een centrale ruimte, stallen voor koeien, varkens en kippen gebouwd, een gierput, schoonwatervoorziening, en ook veevoer en medicijnvoorraad aangeschaft. Samenwerkend en lerend worden de vrouwen sterker en groeit hun zelfvertrouwen. Zij verwerven een sterkere positie in de maatschappij en een duurzaam inkomen voor hun gezin of familie zodat er weer een hoopvolle toekomst is.

Tijdens het bezoek aan Sri Lanka in mei 2018 is het centrale gebouw feestelijk geopend door voorzitter Sieni Schouten en bestuurslid Mirjam van den Berg. Najaar 2018 konden we de eindrapportage naar de Wilde Ganzen sturen.

leerwerk201801
leerwerk201802
leerwerk201803
leerwerk201804

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923