Sri Lanka herstelt maar langzaam van de burgeroorlog die acht jaar geleden eindigde. Onveiligheid, onzekerheid en extreme armoede bepalen het leven van de 22 miljoen inwoners. Vooral oorlogsweduwen hebben het zwaar. Stichting Havonos helpt deze vrouwen met concrete hulp in samenwerking met Wilde Ganzen.
Iyakachchi is een kleine stad gelegen in het Killinochchi District in het noorden van Sri Lanka. Het gebied werd zwaar getroffen door de oorlog. Veel vrouwen bleven achter met jonge kinderen, hadden geen geld en geen huis. Veel huishoudens worden geleid door weduwen in armoede. Eerdere projecten richtten zich op herstel en inkomens genererende activiteiten voor deze kwetsbare groep mensen.
Stichting Havonos zet zich in om de vrouwen een zelfstandig leven te kunnen geven, samen met de plaatselijke organisatie The Oblates of Mary (OMI). De vrouwen krijgen een vakopleiding zodat ze een inkomen kunnen verdienen en voor hun kinderen kunnen zorgen.

Leer/werkboerderij
In deze leerwerkboerderij zullen 120 weduwen worden opgeleid tot boerin. Ze leren om vee te verzorgen, land te bewerken en groente te verbouwen. Met de kennis én de opbrengst van hun werk kunnen ze in hun eigen dorp aan de slag.
Voor de leerwerkboerderij willen ze graag een centrale ruimte bouwen, stallen voor koeien, varkens en kippen en veevoer en medicijnvoorraad aanschaffen. Daarnaast zullen vrouwen worden getraind en begeleid in veeteelt en landbouw, en worden ze ook gecoacht op andere terreinen.
Samenwerkend en lerend worden de vrouwen sterker en groeit hun zelfvertrouwen. Zij verwerven een sterkere positie in de maatschappij en een duurzaam inkomen voor hun gezin of familie zodat er weer een hoopvolle toekomst is.

© 2016 HAVONOS STICHTING HART VOOR NOO(R)D-OOST SRI LANKA | KVK 05077573 | ANBI RSIN 814.905.079 | IBAN NL89RABO0120618923